PropertyValue
?:description
  • dekorasjoner vestibylen, Sjø Forsikringsaktiebolag, Oslo (keramikkrelieffer)
?:fromDate
  • ()
?:order_nr
  • 2
?:productionLinkOf
?:relatedToProdType
?:toDate
  • ()
?:type

Metadata

Anon_0  
expand all