B. ble i 1879 ansatt som assistent ved oppførelsen av Sandvikskirken i Bergen under arkitekt Ernst Nordgrenns ledelse. Nordgrenn døde i 1880 og fullførelsen av kirken ble overdradd B. Fra høsten 1880 egen praksis i Bergen; i kompaniskap med sønnen Jens Munthe Bull 1914-29. B. var en av de ledende arkitekter i Bergen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og har i løpet av de 50 år han virket som arkitekt utført 186 byggearbeider i Bergen samt en rekke bygninger utenfor byen, vesentlig på Vestlandet. Hans utvikling som arkitekt faller nøye sammen med hovedstrømningene innen samtidig europeisk byggekunst. I 1880–90-årene tegnet han trevillaer i sveitserstil, f.eks. Parkvei 1, Troldhaugen for Edvard Grieg; murvillaer i nyrenessanse eller nybarokk, f.eks. Villavei 9, dessuten leiegårder. forretningsgårder, fabrikker, bygninger for offentlige og private institusjoner, også disse med trekk hentet fra fortidens store europeiske stilarter. Omkring 1900 forlot han denne internasjonale historismen. Med utgangspunkt i den nye Jugendstil forsøkte B. med elementer fra den bergenske utforming av Louis seize og empire, å utforme en stedegen Bergens-arkitektur. Her ligger hans største innsats som arkitekt. Blant bygninger han oppførte mellom ca. 1900 og 1920 kan fremheves Mowinckels trevilla i Parkveien, murvilla for Nic. Wiig på Seiersbjerget, hans egen villa i Kalfarveien, Den Sudmanske stiftelse i Sandviken og Bergens Aftenblads bygning i Walkendorfsgate. I 1920-årene viser bygningene en langt mer nøktern og streng utforming, samtid som han fortsatt søker å skape en særegen Bergensarkitektur med røtter i de lokale byggetradisjoner, f.eks. Handels- og Industriforeningens aldershjem i Formans vei, barnehjemmet Anna Jebsens Minde i Kalfarveien og Hakavik kysthospital Han har dessuten restaurert Korskirken i Bergen og gitt tegninger til innredning av kongebolig på Bergenshus. Gjennom artikler, sitt arbeide i Bergen Arkitektforening og fremfor alt i sitt manuskript om bygningsforhold i Bergen 1880–1930, har han prøvd å vekke interesse for 1700- og 1800-tallets byggekunst. Hans manuskript er av uvurderlig betydning for forståelsen av arkitekturen i Bergen i det nevnte tidsrom. Foruten ved sin egen innsats som arkitekt, har han gjennom sitt arbeide i byggekomiteer, offentlige og private verv vært med på å prege utviklingen i Bergen i tiden 1880–1930. Den siste delen av sitt liv arbeidet han med treskjæring og utførte bl.a. en serie trerelieffer med bibelske motiver til Sandvikskirken.

PropertyValue
?:BiographybiographyOf
?:description
  • B. ble i 1879 ansatt som assistent ved oppførelsen av Sandvikskirken i Bergen under arkitekt Ernst Nordgrenns ledelse. Nordgrenn døde i 1880 og fullførelsen av kirken ble overdradd B. Fra høsten 1880 egen praksis i Bergen; i kompaniskap med sønnen Jens Munthe Bull 1914-29. B. var en av de ledende arkitekter i Bergen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og har i løpet av de 50 år han virket som arkitekt utført 186 byggearbeider i Bergen samt en rekke bygninger utenfor byen, vesentlig på Vestlandet. Hans utvikling som arkitekt faller nøye sammen med hovedstrømningene innen samtidig europeisk byggekunst. I 1880–90-årene tegnet han trevillaer i sveitserstil, f.eks. Parkvei 1, Troldhaugen for Edvard Grieg; murvillaer i nyrenessanse eller nybarokk, f.eks. Villavei 9, dessuten leiegårder. forretningsgårder, fabrikker, bygninger for offentlige og private institusjoner, også disse med trekk hentet fra fortidens store europeiske stilarter. Omkring 1900 forlot han denne internasjonale historismen. Med utgangspunkt i den nye Jugendstil forsøkte B. med elementer fra den bergenske utforming av Louis seize og empire, å utforme en stedegen Bergens-arkitektur. Her ligger hans største innsats som arkitekt. Blant bygninger han oppførte mellom ca. 1900 og 1920 kan fremheves Mowinckels trevilla i Parkveien, murvilla for Nic. Wiig på Seiersbjerget, hans egen villa i Kalfarveien, Den Sudmanske stiftelse i Sandviken og Bergens Aftenblads bygning i Walkendorfsgate. I 1920-årene viser bygningene en langt mer nøktern og streng utforming, samtid som han fortsatt søker å skape en særegen Bergensarkitektur med røtter i de lokale byggetradisjoner, f.eks. Handels- og Industriforeningens aldershjem i Formans vei, barnehjemmet Anna Jebsens Minde i Kalfarveien og Hakavik kysthospital Han har dessuten restaurert Korskirken i Bergen og gitt tegninger til innredning av kongebolig på Bergenshus. Gjennom artikler, sitt arbeide i Bergen Arkitektforening og fremfor alt i sitt manuskript om bygningsforhold i Bergen 1880–1930, har han prøvd å vekke interesse for 1700- og 1800-tallets byggekunst. Hans manuskript er av uvurderlig betydning for forståelsen av arkitekturen i Bergen i det nevnte tidsrom. Foruten ved sin egen innsats som arkitekt, har han gjennom sitt arbeide i byggekomiteer, offentlige og private verv vært med på å prege utviklingen i Bergen i tiden 1880–1930. Den siste delen av sitt liv arbeidet han med treskjæring og utførte bl.a. en serie trerelieffer med bibelske motiver til Sandvikskirken.
?:type
?:writtenBy

Metadata

Anon_0  
expand all