H. var en populær tegner i dagspresse, julehefter og vittighetsblad. Han grep det aktuelle og formulerte tekster til sine tegninger i dagens sjargong. Hans tilknytning til kavaleriet kommer tydelig til syne i elegante tegninger av hester. Også ellers var han i motivvalg knyttet til det militære liv. Han må ha vært en fremragende pedagog. I hans små lærebøker for soldater er tegningene først og fremst instruktive og gjør vel neppe krav på å være av noen kunstnerisk verdi. Han brukte gjerne en enkel konturstrek og plasserte tegningene riktig i teksten. Selv slike pedagogiske tegninger kunne han gi et befriende innslag av humor. Lillemor von H.s bøker er fulle av hans muntre vignetter. Hans hovedarbeid som illustratør er O. Schulz: Opplevet og hørt (1934). En rekke helsides tegninger er utført i en tettskravert penneteknikk med sikker utnyttelse av helsvarte flater. Innimellom fins også små lette strektegninger. Han hadde følelse for naturen, og en utpreget sans for bevegelighet og dramatiske situasjoner. Alt i alt var han en dyktig og elegant tegner, men han henfalt i blant til rutine.

PropertyValue
?:BiographybiographyOf
?:description
  • H. var en populær tegner i dagspresse, julehefter og vittighetsblad. Han grep det aktuelle og formulerte tekster til sine tegninger i dagens sjargong. Hans tilknytning til kavaleriet kommer tydelig til syne i elegante tegninger av hester. Også ellers var han i motivvalg knyttet til det militære liv. Han må ha vært en fremragende pedagog. I hans små lærebøker for soldater er tegningene først og fremst instruktive og gjør vel neppe krav på å være av noen kunstnerisk verdi. Han brukte gjerne en enkel konturstrek og plasserte tegningene riktig i teksten. Selv slike pedagogiske tegninger kunne han gi et befriende innslag av humor. Lillemor von H.s bøker er fulle av hans muntre vignetter. Hans hovedarbeid som illustratør er O. Schulz: Opplevet og hørt (1934). En rekke helsides tegninger er utført i en tettskravert penneteknikk med sikker utnyttelse av helsvarte flater. Innimellom fins også små lette strektegninger. Han hadde følelse for naturen, og en utpreget sans for bevegelighet og dramatiske situasjoner. Alt i alt var han en dyktig og elegant tegner, men han henfalt i blant til rutine.
?:type
?:writtenBy

Metadata

Anon_0  
expand all